Etter dødsfallet: Hvor raskt må jeg ta kontakt med et begravelsesbyrå?

 

Etter dødsfallet: Kontakte begravelsesbyrå

 

Det går normalt 1-2 uker fra dødsfallet til begravelsen finner sted. Ifølge Gravferdsloven §12 skal en begravelse finne sted innen 10 virkedager. Helligdager og helgedager holdes altså utenom, så i forbindelse med helligdager kan begravelsen finne sted senere enn 2 uker (10 virkedager) etter dødsfallet. Merk også at du, eller begravelsesbyrået du velger, vil kunne søke om utsettelse ved særskilte behov hos den lokale kirkegårdsmyndigheten. 

En kan med fordel la tanker og ønsker synke inn et par dager før en starter den praktiske planleggingen av begravelsen, og eventuelt kontakter et begravelsesbyrå for bistand til dette.

Selv om det i sorgen ofte er vanskelig å tenke økonomi, skal du huske at prisen for tjenestene i stor grad påvirkes av hvilke ønsker du har for begravelsen. En enkel kiste vil nødvendigvis koste mindre enn en påkostet kiste osv. Det vil også være prisforskjeller mellom begravelsesbyråene for det som fremstår som identiske tjenester. Ta deg derfor gjerne tid til å kontakte flere begravelsesbyråer før du bestemmer deg for hvilket du skal bruke. Type kiste?

Kistedekorasjon?

Pynt (lysestaker/bårestaker/kandelabre og annen dekorasjon)?

Trykte programmer?

Assistanse under seremoni?

Dødsannonse i distriktets mest brukte avis?

Ønskes transport av kisten til seremonisted?

Ytterligere informasjon som kan hjelpe begravelsesbyråene å gi gode forslag og riktig pristilbud.