Begravelse eller bisettelse

Begravelse eller bisettelse

 

Om du ikke har vært involvert i planlegging og gjennomføring av en gravferd før, vil ofte det første spørsmålet være om det ønskes begravelse eller bisettelse. I dagligtale bruker nok de fleste ordet begravelse om sermonien som er et siste farvel med den døde,  som altså egentlig har samlebetegnelsen gravferd.

Begravelsesvalg.no har valgt å bruke den folkelige samlebetegnelsen "begravelse" om både bisettelse og begravelse i steden for "gravferd". Under følger en forklaring på begrepene slik de brukes av begravelsesbransjen.

 

Begravelse

Begrepet begravelse benyttes i de tilfeller der man etter endt sermoni senker kisten i jorden uten at liket er kremert. 

Les mer her: 

Store Norske Leksikon
Wikipedia

 

Bisettelse

Bisettelse er begrepet som brukes når det gjennomføres en avskjedssermoni og den døde ikke umiddelbart blir begravet i jorden, men kremert i ettertid. Sermonien avsluttes da som oftest ved at kisten bæres ut i en bårebil, senkes ned i gulvet eller forlates i seremonirommet. 

Les mer her:

Store Norske Leksikon
Wikipedia

 

Gravferd

Ordet er et samlebegrep for bisettelse og begravelse. Gravferd er det foretrukne begrepet blant begravelsesbyråene når en snakker om sermonien i forbindelse med å ta et siste farvel med avdøde, før en har bestemt om det blir begravelse eller bisettelse.

 

For å illustrere at også bransjen bidrar til begrepsforvirrelse kan det bemerkes at i bransjen kaller de fleste virksomheter seg for begravelsesbyrå, og i mindre grad gravferdsbyrå. Det betyr ikke at begravelsesbyråer ikke bistår om en velger bisettelse! Type kiste?

Kistedekorasjon?

Pynt (lysestaker/bårestaker/kandelabre og annen dekorasjon)?

Trykte programmer?

Assistanse under seremoni?

Dødsannonse i distriktets mest brukte avis?

Ønskes transport av kisten til seremonisted?

Ytterligere informasjon som kan hjelpe begravelsesbyråene å gi gode forslag og riktig pristilbud.